Gedrag & gewoontes

Voor een introductie tot gedrag en gewoontes:

  • Hoe werkt gedrag?
  • Wat zijn gewoontes?

Vaak wordt gedacht dat gedrag alleen die handeling is die we verrichten, maar gedrag is veel meer dan alleen de handeling. Iedere gedraging bestaat uit vier fases. Deze vier fases zijn:

  1. Stimulus
  2. Impuls
  3. Handeling
  4. Bekrachting

Gedragsverandering

In de wetenschap van gedragsverandering staat de volgende vraag centraal: Hoe veranderen we ons gedrag?

Een deel van gedragsverandering is bewustwording. Met bewustwording bedoel ik dat we ons in de eerste instantie bewust moeten zijn van hóé we ons gedragen. Daar schreef ik een blog over waarin ik uitleg hoe we ons bewust worden van ons gedrag.

Als we eenmaal goed voor ogen hebben hóé we ons gedragen, dan is het zaak dat we begrijpen welke factoren we kunnen beïnvloeden om ons gedrag te veranderen (en welke niet). In deze blog lees je hoe we bepalen wat we gaan veranderen om ons gedrag te veranderen.

De wetten van gedragsverandering

Om gedrag te veranderen moeten we leren om de vier fases van gedrag in ons voordeel te laten werken. De vier strategieën laten ieder één van de vier fases van gedrag in ons voordeel werken. De strategieën waarmee we dit doen noemen we de vier wetten van gedragsverandering.

  1. Maak gedrag voor de hand liggender (stimulus)
  2. Maak gedrag aantrekkelijker (impuls)
  3. Maak gedrag realistisch (handeling)
  4. Maak gedrag belonend (bekrachtiging)

Van gedrag naar gewoonte

Blogs over Gedrag & gewoontes

Terug naar begin