Wat is levenskracht?

Levenskracht betekent voor mij zowel de wil als de competentie hebben om meer uit het leven te halen.

In de praktijk betekent dit het vergroten van de autonomie en het opbouwen van een zinvol bestaan.

De vraag die centraal staat in al mijn werk is: “Hoe vergroten we onze wil en competentie om meer uit het leven te halen?”

In mijn werk houd ik rekening met het feit dat ieder mens te maken heeft met een aantal fundamentele, collectieve waarheden. Dit zijn waarheden waar ieder mens aan moet geloven, wil hij meer uit het leven willen en kunnen halen.

Door onze menselijke natuur als uitgangspunt te nemen denk ik dat ik mensen écht kan bereiken. Dit geeft mij namelijk toegang tot een deel van de menselijke realiteit waar de meeste van ons zich logischerwijs voor hebben afgeschermd. Het is immers niet het makkelijkste deel van de menselijke realiteit. Het is alleen wel onze collectieve realiteit: datgene dat ons met elkaar verbindt.

Als we het voor elkaar krijgen de menselijke natuur te integreren in ons dagelijks bestaan, dan kunnen deze fundamentele waarheden ons helpen om meer uit het leven te halen.

De volgende fundamentele waarheden vormen het vertrekpunt voor al mijn werk:

  1. De mens heeft behoefte aan een zinvol leven – een leven dat om meer draait dan alleen wijzelf
  2. De mens heeft een psychologische basisbehoefte aan autonomie – regisseur te zijn van het eigen leven
  3. De mens heeft een psychologische basisbehoefte aan binding – het verlangen naar verbinding en interactie
  4. De mens heeft een psychologische basisbehoefte aan competentie – In staat zijn resultaat te beheersen en succes te verwezenlijken
  5. Een gevoel van vooruitgang is essentieel om vol te houden in het leven
  6. De mens is emotioneel van aard – hij wordt beïnvloed door interne en externe stimuli

Blogs per categorie