Authenticiteit in een wereld vol schaamte.

zogenaamd filosoof // je vindt me backstage // schouwspel van tegenpolen // je bent een verhaal


Ik beschrijf mijn ideeën, opvattingen en interessante vragen rondom mezelf, de mens, onze relaties en het leven.

Via mijn werk wil ik authenticiteit inspireren, ons aan het denken zetten en dialoog creëren rondom belangrijke onderwerpen.

Geen
dogma.

Maar gewoon een open dialoog vanuit belangrijke vragen.

Geen
idealisme.

Maar een realistische kijk op de menselijke natuur, onze relaties en het leven.

Geen
schaamte en schuld.

Maar een eerlijk perspectief op hoe de mens, zijn relaties en zijn leven werken.


Op zoek naar authenticiteit in een wereld vol schaamte.

150+ mensen gingen je voor, waarvan 34 nooit teruggevonden. Deze trip is op eigen risico.

Op zoek naar authenticiteit.

Iedereen die besluit mee te reizen in de zoektocht naar authenticiteit in een wereld vol schaamte krijgt gratis een van de coachingstools die ik jarenlang heb gebruikt voor mijn coachingcliënten. De beste manier om je zoektocht naar authenticiteit te beginnen.

1 - De roeping
"Wat maakt het leven voor mij de moeite waard?"

2 - De held
"Waar ben ik goed in en in hoeverre waarderen andere mij daarvoor? Oftewel... in hoeverre ben ik daadwerkelijk waardevol op de manier waarop ik waardevol wil zijn?"

3 - De cirkel
"Wie neem ik mee op deze mooie reis naar wie ik wil worden? Wie zijn er belangrijk voor me en van wie moet ik mogelijk afscheid nemen?"

4 - Het speelveld
"Is mijn omgeving er op ingericht om mij te helpen met mijn doelen? Of word ik misschien zelfs tegengewerkt door mijn omgeving?"

Weet je het zeker?